GuitarElectric

Guitarelectric.eu Specific guitar portal


Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'tremolo_tremolo'@'10.254.34.48' (using password: YES) in /home/tremolo/ftp/guitarelectric.eu/public_html/news-tremolo.php on line 8

[+] dodaj własny filmik z YouTube

tremolo.pl podstrony związane słowem: I_Am_I

Zobacz tez w wyszukiwarce google: I_Am_I znajdz w innych serwisach: I_Am_I

WynikĂłw wyszukiwania (otagowanych): 581

Przejdz do strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

the winery dogs - the winery dogs


czytaj więcej... Data: 2015-07-29 14:03:53 code=d41d8-2235
the winery dogs - the winery dogs - co¶ takiego zamie¶cił nam diego na youtubie ;d
Reklama: Zespół DRAKON

Wzmacniacz bez rezystorów - - Wzmacniacze - 10W - bez rezystorow i kondensatorow

obrazek: Wzmacniacz bez rezystorów -   - Wzmacniacze - 10W  -  bez  rezystorow  i  kondensatorow
czytaj więcej... Data: 2015-07-29 09:39:30 code=023e5-2232
wmacniacz bez rezystorów. Same kondensatory i cewki no i trafoki

Ile jest lampy w lampie - - artykuly - Wzmacniacze - Ile lampy w lampie

czytaj więcej... Data: 2015-07-26 00:59:37 code=baa8f-2230
dyskusja na temat procentowej zawarto¶ci krzemu we wzmacniaczach lampowych

Efekty gitarowe - - artykuly - Efekty gitarowe - Efekty gitarowe przesterowania sygnalowego

czytaj więcej... Data: 2015-07-20 07:46:45 code=023e5-2228
przestery gitarowe - opis działania. Aktualizacja strony. Polecam wszystkim nieco teorii.

Ile jest lampy w lampie - /artykuly/Wzmacniacze/Ile lampy w lampie

czytaj więcej... Data: 2015-07-08 15:18:18 code=023e5-2222
dyskusja na temat procentowej zawarto¶ci krzemu we wzmacniaczach lampowych
Reklama: Zespół DRAKON

Dzi? jak zwykle - feeds.feedburner.com - GitaroweGraty

czytaj więcej... Data: 2015-03-13 15:08:02 code=023e5-2204
troszk? starych og?osze?, fajne stare wzmacniacze, nowsze i mniej nowe gitary. Ma?o znane japo?skie kopie i wynalazki do tego pe?no domoros?ychkonstrukcji. POLECAM! Klikniej w RSS powy?ej

Tremolo - Gitarowe graty na sprzeda?

czytaj więcej... Data: 2015-03-02 13:18:13 code=023e5-2203
Gitarowe graty na sprzeda? - nie masz Facebooka, a chcesz miec najnowsze polskie og?oszenia dotyczace, zamiany opchni?cia gratów gitarowych - kliknij w link :D :D

Loopery czyli prze??czalne p?tle - schematy drawings - Efekty gitarowe - Looper

czytaj więcej... Data: 2015-02-07 21:16:47 code=baa8f-2198
zdalne sterowanie do efektów gitarowych. W??czamy pud?o z efektami (wiaderko) nast?pnie poprzez wewn?trzne przeka?niki i DIP switche ustalamy pozycje efektu w zestawie. P?tla oczywi?cie szeregowa, aczkolwiek równoleg?e efekty te? istniej?...

nowyeds - pytanie gitarowych przetwornikow ch..

czytaj więcej... Data: 2015-01-30 18:59:51 code=e8f18-2197
Witam. W tej chwili uwa?am ?e to gryf ma najwi?kszy wp?yw na brzmienie, barw? gitary szczególnie na przesterze, np przetwornik SD-SH4 niczym si? nie ró?ni od przestawki za 30z? oprócz lepszego wysterownia ko?cówki mocy na EL34 (wpi?ta gitara na przedwzmaczniacz, nie w p?tle) czyli wi?ksza amplituda, wi?kszy wygar, moc. Gryf wed?ug mnie przenosi do 70 procent i wi?cej wszystkich mi?ych ciep?ych sk?adowych, szczególnie je?li jest jak najni?ej po?o?ony wzgl?dem korpusu (d?u?szy sustain, wi?cej przesteru w metalu ). Gryf, jego drewno jest sercem i mózgiem brzmie?. Gryf z pa?dzierzy powoduje, ?e d?wi?k jest czym? w rodzaju energii, która chce si? zapa?? a nie potrafi wywo?uj?c co? w rodzaju efektu ods?uchu dzwi?ku bezpo?rednio w wodzie- krótki sustain, ma?o przesteru- pot??ne zafalowania podstawowej harmoniczej, na czystym sygnale nie do odró?nienia wzgl?dem gryfu wykonanego z klonu, b?d? nawet z sosny. Nie b?d? tu pisa? o zniekszta?ceniach, okresach, sk?adowych sta?ych i zmiennych, przesuni?ciach fazowych, bo tego nie mo?na roz?o?y? na te zjawiska fizyczne - dok?adnie i opisa? matematycznie na wykresach itp, itd. Co do poprzedniego postu, to mam tak, ze jak napisze co? w komentarzach zaraz ?wita mi, i w tej chwili uwa?am, ?e gdy drga struna ma pewne wychylenia amplitudy, np pierwsza podstawowa (naj?liniejsza), w tych wychyleniach s? mniejsze, w tych mniejszych jeszcze mniejsze itd, czyli wy?sze sk?adowe tworz? ni?sze, tak jak by energia pochodzi?a z przysz?o?ci, któr? si? s?yszy i odczuwa. Pozdro wielkie

nowyeds - pytanie gitarowych przetwornikow ch..

czytaj więcej... Data: 2015-01-30 00:21:37 code=453b0-2195
Witam. Jak mo?na roz?o?y? sk?adowe harmoniczne czyli drug?, trzeci? w dziedzinie czasu i napi??, na wykresach wida? np ?e druga narasta a trzecia ju? opada w tym samym czasie, jak napi?cie potrafi wygenerowa? w tym samym czasie dwie sk?adowe o innych cz?stotliwo?ciach i innej amplitudzie, przecie? na wyj?ciu zawsze si? pojawia jedno napi?cie i jego narastanie w sposób ci?g?y niesko?czony. Wiem, ?e s? impedancje, opory cewek itd, itp, to gdzie w takim razie jest w tym napi?ciu niska f 64 Hz i jej wielokrotno?? 2048Hz odgrywane w tym samym czasie, no chyba ?e niska pojawia si? wcze?niej a wysokie pó?niej, lub odwrotnie. No, bo przez obwiednie sygna?u nie powstaj? szereg harmoniczny, który s?ysz? np w g?o?niku. Jak to jest panowie, jak to jest ?
↑ Main ↑ »

Tematyczny spis

Add comment / feedback

Comment guitar site..